Loading
Учитава се...

ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГРАЂАНА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНИХ КОМУНАЛИХ УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА (услугом и квалитетом воде) У ОПШТИНИ СВИЛАЈНАЦ.

Потпуно задовољан

Претежно задовољан

Ни задовољан
ни незадовољан

Претжно незадовољан

Потпуно незадовољан

Не знам

Успешно сте гласали.Хвала!

Представљање у нумеричким вредностима

Понуђени одговори Број испитаника Проценат датог у односу на укупан број одговора
Потпуно задовољан 12 50.0%
Pretežno zadovoljan 11 45.8%
Ni zadovoljan ni nezadovoljan 1 4.2%
Претжно незадовољан 0 0.0%
Потпуно незадовољан 12 50.0%
Не знам 1 4.2%
УКУПНО 24 100%