Loading
Учитава се...

ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГРАЂАНА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНИХ КОМУНАЛИХ УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА (услугом и квалитетом воде) У ОПШТИНИ СВИЛАЈНАЦ.

Потпуно задовољан

Претежно задовољан

Ни задовољан
ни незадовољан

Претжно незадовољан

Потпуно незадовољан

Не знам

Успешно сте гласали.Хвала!

Представљање у нумеричким вредностима

Понуђени одговори Број испитаника Проценат датог у односу на укупан број одговора
Потпуно задовољан 18 13.3%
Pretežno zadovoljan 13 9.6%
Ni zadovoljan ni nezadovoljan 2 1.5%
Претжно незадовољан 0 0.0%
Потпуно незадовољан 102 75.6%
Не знам 2 1.5%
УКУПНО 135 100%