Loading
Учитава се...

ИЗЈАШЊАВАЊЕ ГРАЂАНА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНИХ КОМУНАЛИХ УСЛУГА ВОДОСНАБДЕВАЊА (услугом и квалитетом воде) У ОПШТИНИ СВИЛАЈНАЦ.

Потпуно задовољан

Претежно задовољан

Ни задовољан
ни незадовољан

Претжно незадовољан

Потпуно незадовољан

Не знам

Успешно сте гласали.Хвала!

Представљање у нумеричким вредностима

Понуђени одговори Број испитаника Проценат датог у односу на укупан број одговора
Потпуно задовољан 17 25.4%
Pretežno zadovoljan 12 17.9%
Ni zadovoljan ni nezadovoljan 2 3.0%
Претжно незадовољан 0 0.0%
Потпуно незадовољан 36 53.7%
Не знам 2 3.0%
УКУПНО 67 100%