Loading
Учитава се...

Rešenje po članu 145 2024

Objavljeno: 12/02/2024

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-262-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-6/2024-IV/03од 10.01.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-542-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-11/2024-IV/03од 12.01.2024.године

Одобрење о извођењу радова  ROP-SVI-2362-ISAW-1/2024, Заводни број: 351-36/2024-IV/03од 31.01.2024.године

covid
covid