Loading
Учитава се...

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ ZA VANTELESNU OPLODNjU U 2016.GODINI

Objavljeno: 17/02/2016

R e p u b l i k a S r b i j a

OPŠTINA SVILAJNAC

OPŠTINSKA UPRAVA

Broj:553-25/16-IV

Datum: 08.02.2016.godine

S v i l a j n a c

 

Na osnovu člana 3 Odluke Skupštine opštine Svilajnac o jednokratnoj pomoći za vantelesnu oplodnju u 2016.godini („Službeni glasnik opštine Svilajnac“, broj 1/16), Opštinska uprava opštine Svilajnac objavljuje

                

                                                          JAVNI POZIV

                                   ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA JEDNOKRATNU POMOĆ

                                        ZA VANTELESNU OPLODNjU U 2016.GODINI

  

Odlukom je predviđena jednokratna pomoć za 5 vantelesnih oplodnji u iznosu do 500.000,00 dinara, za kategorije koje ne finansira Republički Fond za zdravstveno osiguranje.

 Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za vantelesnu oplodnju, podnosi se Opštinskom veću opštine Svilajnac.

 Podnete zahteve razmatra Komisija na čiji predlog konačnu odluku o dodeli jednokratne pomoći za vantelesnu oplodnju donosi Opštinsko veće opštine Svilajnac.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 035/312-433.

 

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE

Olivera Stanojević, dipl. pravnik, s.r.

covid
covid