Loading
Учитава се...

Opštinska uprava

Opština Svilajnac
Svetog Save 102
35210 Svilajnac

Председник Скупштине / Заменик председника Скупштине / Одборници

Predsednik Skupštine

 

 

Доктор Дарко Јевтић, рођен је  03. маја 1973. године.

Основну школу и гимназију, завршио је у Свилајнцу, а на Медицинском факултету у Нишу, дипломирао је 2002. године.

Од 2003. године, запослен је као лекар здравствене амбуланте у Кушиљеву, а 2013. године, постаје специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Тренутно је шеф Одељења физикалне медицине Дома здравља Свилајнац.

Ожењен и отац два детета.

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

Zamenik predsednika Skupštine

Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuju u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.

Skupština opštine Svilajnac ima dva zamenika predsednika Skupštine opštine.

 

 

 

 

 

 

Odbornici

Р.бр.

Име и презиме

Изборна листа

 1.  

Марина Милутиновић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Бориша Димитријевић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Данило Вучковић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Милица Росић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Горан Деспотовић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Зорица Ђорђевић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Живота Максимовић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Благица Тодоровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Дарко Јевтић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Александра Гогић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Драган Миладиновић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Срђан Тодоровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Дарко Петровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Љубиша Петровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Драган Вићентијевић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Драган Милојевић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Нада Николић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Славољуб Петровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Добрица Станковић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Мариана Васић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Драган Тодоровић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Марија Антић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

 Иван Арсенијевић

"ПРЕДРАГ МИЛАНОВИЋ - СВИЛАЈНАЦ ЧУВА БУДУЋНОСТ"

 1.  

  Ненад Миладиновић

"САМО НАПРЕД СВИЛАЈНАЦ"

 1.  

Горица Гајић

"САМО НАПРЕД СВИЛАЈНАЦ"

 1.  

Данијела Икановић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

Дракче Ракић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Ивана Ојданић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Радиша Љубисављевић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Драгана Љубисављевић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Дарко Ненковић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Милорад Живковић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Јована Хлаупек

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Александра Ацић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

  Ненад Вучковић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Зорица Милошевић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Снежана Пешић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Игор Дамњановић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Ивана Станковић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Александар Токић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Срђан Петровић

"АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ"

 1.  

 Владан Рајковић

"ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма"

 1.  

 Микица Микић

"ИВИЦА ДАЧИЋ - Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) - Драган Марковић Палма"

 1.  

Татјана Лаловић

"ДР ТАЊА ТОСКИЋ - ЗА БОЉИ СВИЛАЈНАЦ"

 1.  

Милан Тасић

"ДР ТАЊА ТОСКИЋ - ЗА БОЉИ СВИЛАЈНАЦ"

 1.  

Мирољуб Спасојевић

"ДР ТАЊА ТОСКИЋ - ЗА БОЉИ СВИЛАЈНАЦ"

 1.  

Јована Радосављевић

"ДР ТАЊА ТОСКИЋ - ЗА БОЉИ СВИЛАЈНАЦ"

 

 

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom opštine Svilajnac.

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

 • donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
 • donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 • utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 • podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije opštine;
 • donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;
 • donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta; 
 • donosi propise i druge opšte akte;
 • raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 • osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi,čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
 • bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
covid