Loading
Учитава се...

Јавни увид у Нацрт првих измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Свилајнац

Objavljeno: 04/11/2020

Нацрт првих измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Свилајнац (текст)

Графички прилог 01 постојеће стање

Графички прилог 02А ПЛ НАМЕНА

Графички прилог 02Б ПЛ НАМЕНА

Графички прилог 03 ПЛ ГР ПОДРУЧЈЕ

Графички прилог 04 Саобраћај Лист А

Графички прилог 04 Саобраћај Лист Б

Графички прилог 04 Саобраћај Лист В

Графички прилог 05-1 генерална решења за коридоре инфраструктуре електро

Графички прилог 05-2 генерална решења за коридоре инфраструктуре ВИК

Графички прилог 05-3 генерална решења за коридоре инфраструктуре топлификација

covid
covid