Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Objavljeno: 18/03/2019

Законом о заштити од пожара, сагласно члану 50 и 46, забрањено је паљење ватре на отвореном простору, и то:

1. Забрањено је спаљивање остатака стрних усева, спаљивање смећа на отвореном простору и спаљивање биљних остатака.

2. Забрањено ложење ватре у шумама изузев на одређеним, за то видно обележеним  и припремљеним, местима.

Законом о заштити од пожара грађанин који примти непосредну опасност од избијања пожара или примети настали пожар у обавези је да уколико може без опасности по себе или другог пожар угаси, а ако не може сам да угаси пожар дужан је да без одлагања о томе обавести најближу ватрогасну јединицу или полицијску станицу на бројеве телефона 193 или 192.

Овим Законом предвиђене су казнене мере за непоштовање неведеног, и изазивање пожара на отвореном простору, и то у износу:

  • До 1.000.000,00 динара за правна лица
  • До 500.000,00 динара за предузетнике и
  • 10.000,00 динара за физичка лица.
covid
covid