Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE O PROCEDURI ZA OSTVARIVANJE BESPLATNOG VRTIĆA

Objavljeno: 12/01/2024

Право на регрес трошкова боравка у предшколској установи

 имају родитељи чији  укупан месечни износ примања и прихода оба родитеља, не прелази износ од 100.000,00 динара

 

          Родитељи су у обавези да дођу у "Кориснички центар" или у Месну заједницу и на позив у Предшколску установу ради уписа детета или деце.

Кораци у остваривању права:

1.  Захтев се предаје се преко „Корисничког центра“ Општинске управе општине Свилајнац или Месних заједница.

          Уз захтев прилажу се:

          - очитана лична карта подносиоца захтева;

          - исправе којима се доказује висина примања и прихода оба родитеља.

2. Прикупљени захтеви се достављају Општинској управи.

3. О остваривању права решење доноси Извршилац за послове друштвене бриге о деци Одељења за буџет и финансије

4. Решења се достављају Предшколској установи.

5. Предшколска установа позива родитеље за потписивање Уговора о коришћењу услуге боравка и преузимање Решења.

covid
covid