Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE - PRAVNA POMOĆ

Objavljeno: 25/05/2022

Dana 27. maja 2022. godine (petak), pravnici Kancelarije besplatne

pravne pomoći koja pruža besplatnu pravnu pomoć izbeglicama, interno

raseljenim licima i povratnicima po osnovnu sporazuma o readmisiji

posetiće opštinu Svilajnac.

 

Pravna pomoć je besplatna i odnosi se na:

 

1. Izbeglice:

- pružanje pravnih saveta i informacija uz usmeravanje u vezi sa

postupcima i nadležnim institucijama i organizacijama značajnim za

ostvarivanje prava,

- pravna pomoć u pribavljanju dokumentacije u R. Hrvatskoj i F. Bosne i

Hercegovine,

- pravne pomoći u pripremi podnesaka neophodnih u postupcima za

ostvarivanje njihovih prava u R. Hrvatskoj i F. Bosne i Hercegovine;

 

2. Interno raseljena lica:

- pravno savetovanje, upućivanje i informisanje

- pravna pomoć i zastupanje u postupcima zaštite njihovih radnih,

svojinskih i drugih imovinskih prava na Kosovu i Metohiji

- pravna pomoć u pribavljanju relevantne dokumentacije na Kosovu i

Metohiji;

- i druga, u vezi sa navedenim, pravna asistencija;

 

3. Povratnike po osnovu sporazuma o readmisiji:

- pravno savetovanje, informisanje i usmeravanje

- pravna pomoć pri upisu u matične registre

- pravna pomoć u postupku prijave boravišta/prebivališta

- pravna pomoć u postupku pribavljanja ličnih i ostalih dokumenata

značajnih za ostvarivanje njihovih statusnih prava.

 

Sastanci sa korisnicima će se održati u Maloj Sali Opštinske uprave

Svilajnac, na adresi Svetog Save broj 102, u petak 27. maja 2022.

godine, sa početkom od 11h.

 

Molimo sva zainteresovana lica kojima je pravna pomoć potrebna da se

blagovremeno jave na brojeve telefona Besplatne pravne pomoći

018/243-272 ili 0800/108-208 (besplatna info linija), ili u naznačeno

vreme dođu, kako bi se imali u vidu za sastanak sa pravnicima.

 

OU Svilajnac

Maj 2022. godine

covid
covid