Loading
Учитава се...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Objavljeno: 06/07/2021

Министарство за бригу о селу расписало је Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом за 2021. годину, који траје до утрошка средстава, а најкасније до 1. новембра 2021. године.

Максимални износ бесповратних средстава предвиђен за куповину сеоске куће са окућницом, која мора бити условна и безбедна за становање, износи 1.200.000,00 динара.

Право пријаве на Јавни конкурс имају супружници/ванбрачни партнери, самохрани родитељи (родитељ који врши родитељско право јер је други родитељ непознат, умро, потпуно лишен родитељског права или пословне способности) и млади пољопривредник/ца који имају намеру да се осамостале и реше стамбено питање на селу.

Подносиоци пријаве конкуришу заједно са општином Свилајнац, на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом.

УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ

Право учешћа на Јавном конкурсу имају подносиоци пријаве који обавезно испуњавају све следеће услове:

 1. Да су заједно са јединицом локалне самоуправе на чијој територији се налази сеоска кућа са окућницом, поднели електронски попуњен образац пријаве са потребном документацијом (образац пријаве се преузима на званичном сајту Министарства www.mbs.gov.rs);
 2. Да су држављани Републике Србије;
 3. Да имају пребивалиште на територији Републике Србије;
 4. Да имају мање од четрдесет пет (45) година живота;
 5. Да су подносиоци пријаве у брачној заједници/трајнијој ванбрачној заједници у  моменту подношења пријаве или је лице самохрани родитељ или млади пољопривредник/ца;
 6. Да нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта, и да исту нису отуђили/поклонили у претходних пет година од дана објављивања јавног конкурса;
 7. Да нису са продавцем непокретности у крвном сродству, као ни у тазбинском или адоптивном сродству;
 8. Да нису у поступку одобравања средстава за куповину непокретности (бесповратна средства/субвенције/кредити за куповину и адаптацију непокретности);

      9. Да у моменту подношења пријаве немају неизмирених доспелих обавеза по основу пореза и доприноса у складу са прописима Републике Србије.

Све обавезно прописане услове за учешће на јавном конкурсу морају да испуне оба супружника/ванбрачна партнера који су подносиоци пријаве.

Поред свих обавезних услова, подносиоци пријаве треба да испуњавају и један од четири алтернативно прописаних услова:

 1. Да живе на селу самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице;
 2. Да живе у градским срединама самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима шире породице и имају намеру да живе на селу;
 3. Да обављају послове чија је природа таква да их могу радити од куће на селу;
 4. Да поседују формално образовање из области медицине, фармације, пољопривреде, ветерине као и просветни радници и занатлије.

За сва питања можете се обратити на мејл адресу kupovinaseoskekuce@svilajnac.rs или контакт особи Ивани Ђурђевић на бр. телефона 064/891-26-48, сваког радног дана у периоду од 08:00 до 15:00 часова.

 

covid
covid