Loading
Учитава се...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОРЕЗУ - 2. КВАРТАЛ

Objavljeno: 08/05/2019

 

Обавештавају се порески обвезници и то: обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге (физичка лица) као и обвезници пореза на имовину који воде пословне књиге да у складу са чланом 39. и 39в. Закона о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 -  одлука СУС и „Сл. гласник РС“, бр. 80/2002, ...95/2018 и 99/2018 – одлука УС),  да дана 15.05.2019. године доспевају за плаћање обавезе за друго тромесечје по основу пореза на имовину за 2019. годину.

 

Позивају се грађани, предузетници и правна лица да доспеле обавезе измире у законском року како би избегли зарачунавање камате прописане чланом 75. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС, бр. 80/2002,...95/2018).

 

У сарадњи са Канцеларијом за информационе технологије и електронску управу Републике Србије, Општина Свилајнац је омогућила грађанима да у просторијама општинске управе могу измирити све обавеза на име локалних јавних прихода уз помоћ платних картица. На шалтерима Локалне пореске администрације исталирани су пос терминали и грађани у сваком тренутку могу обавити плаћање. Поред ове погодности, на порталу Јединственог информационог система (https://lpa.gov.rs) грађани имају могућност да у сваком тренутку провере стање пореске обавезе како би је благовремено измирили. Корисничко име и лозинку, грађани могу добити у просторијама Одељења локалне пореске администрације Општине Свилајнац. 

covid
covid