Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE ZA RODITELJE PREDŠKOLACA I DECE KOJA SE UPISUJU U VRTIĆ

Objavljeno: 19/04/2019

РОДИТЕЉИ БУДУЋИХ ПРЕДШКОЛАЦА И ДЕЦЕ КОЈУ УПИСУЈЕТЕ У ВРТИЋ

Предшколска установа "Дечја радост" из Свилајнца

п о з и в а в а с

да ваше дете упишете у припремни предшколски програм.
Упис за школску 2019/2020.годину је обавезан за сву децу рођену у периоду од 1.03.2013. до 28.02.2014.године.
Упис ће се обавити у периоду од 15.04.2019.до 15.06.2019.године у Предшколској установи "Дечја радост".
УПИС МОЖЕТЕ ИЗВРШИТИ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО ПОРТАЛА
е - управа.
ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИПРЕМИТИ:
- извод из матичне књиге рођених за дете
- фотокопију личне карте једног од родитеља
- потврду лекара о психофизичких спремности детета за похађање припремног предшколског програма.

Осим тога, на фотографији Вам преносимо смернице за електронску пријаву уписа у вртић на Порталу е-Управа, који важи за све узрасте деце и траје током целе године:

 

covid
covid