Loading
Учитава се...

Važni telefoni

Objavljeno: 01/01/2017

Za pozive u hitnim slučajevima sa mobilnog telefona 112 (poziv se moze obaviti i bez kartice u mobilnom telefonu)

MUP     192         MUP - dežurna služba            312-340

Vatrogasna služba  193    Vatrogasna služba Svilajnac 312-169 

(pozivom sa fiksnog telefona dobija se služba Svilajnac, a pozivom sa mobilnog Jagodina)

Hitna pomoć  194

Tačno vreme     195

Autobuska stanica     321-257

Železnička stanica     321-003

---------------------------------------------------

Dom zdravlja     321-234

Opšta medicina - zakazivanje pregleda  321-130

Medicina rada     321-424

Ginekološko akušerski kompleks     314-130

Zdravstvena stanica Bobovo    332-101

Zdravstvena stanica Vojska     339-037

Zdravstvena stanica Kušiljevo  331-017

Zdravstvena stanica Sedlare    338-112

Elektrodistribucija   312-114, 312-104, 312-279

Kancelarija za mlade    8815-371

KJP "Morava“           312-250

Pošta:    - Upravnik     312-579

            - Šalterska služba     312-110

            - Pošta Bobovo    332-100

            - Pošta Sedlare    338-100

            - Pošta Subotica    336-100

-----------------------------------------------------------

Telekom    312-120

-----------------------------------------------------------

Dečji vrtić     312-004

Osnovna škola     312-324  

                     - Osnovna škola Bobovo    332-117

                     - OŠ "Stevan Sinđelić" Vojska    339-140

                     - Osnovna škola Grabovac    333-254

                     - Osnovna škola Dublje    328-819

                     - Osnovna škola Dubnica    342-189

                     - OŠ "Vožd Karađorđe", Kušiljevo     331-014

                     - Osnovna škola Proštinac    345-166

                     - Osnovna škola Roanda    335-152

                     - OŠ "Branko Radičević" Sedlare    338-113

                     - Osnovna škola Subotica    336-150

                     - Osnovna škola Troponje    343-258

                     - Osnovna škola Crkvenac    330-033

Srednja škola "Svilajnac"    321-408

Poljoprivredno - veterinarska škola     323-594

-----------------------------------------------------------

Predsednik i potpredsednik opštine Svilajnac 312-010 

Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove    312-618 

Centrala    312-012

-     Matična služba    lok 122

 -   Pisarnica    lok 120

-    lokalna poreska administracija 123

  - Komunalna inspekcija    lok 110 

Korisnički centar opštine Svilajnac 312-311

Osnovni sud u Jagodini sudska jedinica Svilajnac 312-179 

Služba za katastar nepokretnosti 322-229

Centar za kulturu   321-048 

Resavska biblioteka    321-531 

Sportsko-turistički centar     311-686

Prirodnjački centar Srbije  88-14-001

TV Centar    312-420

Crveni krst    322-891 

Centar za socijalni rad    312-274

Termoelektrana "Morava"    322-657 321-152 

Nacionalna služba zapošljavanja     321-528 

Republički zavod za zdravstveno osiguranje    321-235

 

Mesne kancelarije Svilajnac    312-428

                              Bobovo  8332-102

                              Bresje    8341-091

                              Vojska    8339-023

                              Vrlane   

                              Gložane    337-191

                               Grabovac 333-016

                               Dublje       328-292

                               Dubnica    342-185

                               Đurinac    

                               Kupinovac 344-400

                               Kušiljevo    8331-010

                               Lukovica    8322-433

                               Mačevac   

                               Proštinac   345-228

                               Radošin     8341-070

                               Roanda      8335-129

                               Roćevac    344-522

                               Sedlare      8818-101

                               Subotica    8802-110

                               Troponje    8801-001

covid
covid