Loading
Учитава се...

Lokalni akcioni plan zapošljavanja

Objavljeno: 14/02/2012

Lokalni akcioni plan usvaja Opštinsko veće.
Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu za opštinu Svilajnac (u daljem tekstu: LAPZ) predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja u 2012. godini. Njime se definišu prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja u 2012. godini i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati u 2012. godini na teritoriji opštine Svilajnac, kako bi se dostigli ciljevi i postiglo održivo povećanje zaposlenosti. Pri izradi LAPZ-a za 2012. godinu uzeti su u obzir ciljevi, prioriteti i smernice Nacionalnog akcionog plana zapošljavanja za 2012.godinu.


Prioriteti politike zapošljavanja u 2012. godini u opštini Svilajnac su:

1. podrška otvaranju novih radnih mesta, smanjivanje uticaja ekonomske krize na postojeće poslove i podsticanje formalnog zapošljavanja u privatnom i javnom sektoru, uz značajno učešće socijalnih partnera;
2. smanjivanje nezaposlenosti mladih i promovisanje zapošljavanja mladih, posebno onih koji su pogođeni smanjenom mogućnošću za zapošljavanje;
3. decentralizacija politike zapošljavanja i podsticanje razvoja regionalne i lokalne politike zapošljavanja proaktivnim pristupom lokalnih vlasti;
4. veće ulaganje u ljudske resurse poboljšanjem obrazovanja i obuka u cilju usklađivanja ponude i potražnje na tržištu rada;
5. promovisanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti na tržištu rada.
Planirana sredstva za realizaciju Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2012.godinu i programe:

1. Javni radovi
2. Subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radna mesta
3. Program smozapošljavanja iznose 9.000.000,00 RSD od čega će opština Svilajnac za stimulaciju i pospešivanja
zapošljavanja kroz gore navadene programe učestvovati sa 3.000.000,00 RSD, dok se učešće za preostalih 6.000.000,00 RSD očekuje od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja.

covid
covid