Loading
Учитава се...

Položaj

Po matemetičko-geografskom položaju, teritoriju opštine Svilajnac određuju sledeće koordinate: 44º19'10'' i 44º03'20'' s.g.š.i 21º08' i 21º25'' i.g.d. Najsevernija tačka se nalazi u ataru sela Kušiljeva, najjužnija u ataru sela Vojske - obe na desnoj obali Velike Morave. Najzapadnija je u moravskom meandru (Lapovski ključ) u ataru sela Crkvenca, a najistočnija na razvođu Grabovačke i Vrlanske reke (selo Roanda). Opširnije ›››

Prema administrativno-teritorijalnoj podeli, opština Svilajnac pripada centralnoj Srbiji, to jest njenom jugoistočnom delu, i severoistočnom delu Pomoravskog upravnog okruga. Teritorija opštine (326 km2) je nepravilnog trouglastog oblika sa teritorijalnim produžecima u zapadnom - moravskom delu gde se, kao što je već rečeno, nalaze najsevernija i najjužnija tačka.
Na severu se graniči sa opštinom Žabari, na istoku sa opštinama Despotovac i Petrovac, na jugu sa teritorijom opštine Jagodina, a na zapadu sa Batočinom i Velikom Planom.
Opština Svilajnac pripada srednjem Pomoravlju jer se cela njena zapadna strana oslanja na tok iste reke i velikim delom čini njenu prirodnu granicu. Teritorija opštine obuhvata i jednu manju geografsku celinu, Donju Resavu, koju čini donji tok istoimene reke i njeno ušće u Veliku Moravu čija je desna pritoka.
Prirodne granice opštine Svilajnac nisu jasno određene. Brdski predeli na severoistoku-istoku postepeno prelaze u Homoljske planine i Beljanicu (1339 m), a na  jugoistoku i jugu u Kučajske planine (1243 m). Severozapadna oblast je obeležena nizijskim reljefom i srastanjem aluvijalnih ravni Resave i Velike Morave. Čak i zapadni deo teritorije koji najvećom dužinom granice prati tok Velike Morave ne poklapa se sa njom potpuno te ne čini striktnu prirodnu liniju graničenja.
Geografski položaj opštine Svilajnac je veoma povoljan. Kao što je već rečeno, nalazi se u centralnom delu Srbije što joj daje približno podjednaku udaljenost od zapadne i istočne granice sa susednim državama, ako i podjednaku udaljenost od severnih i južnih graničnih prelaza. Položaj na desnoj obali Velike Morave i u donjem toku Resave daje izvanredne mogućnosti za naseljavanje stanovništva, a plodni aluvijalni nanosi pružaju mogućnosti za intenzivno bavljenje poljoprivredom. Osim toga, doline reka su pogodne za izgradnju saobraćajnica i povezivanje sa drugim krajevima zemlje, te pored i kroz opštinu Svilajnac prolaze važne saobraćajnice.

Privreda