Loading
Учитава се...

Opštinska uprava

Opština Svilajnac
Svetog Save 102
35210 Svilajnac

Kontakt telefoni

 • Predsednik opštine: 035 312 010
 • Zamenik predsednika opštine: 035 312 133; 035 312 619
 • Načelnik opštinske uprave 035 312 605
 • Odeljenje za budžet i finansije  035 312 378
 • Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove   035 312 618
 • Odeljenje za inspekcijski nadzor i poljoprivredu 035 312 311
 • Opštinski javni pravobranilac  035 312 700
 • Fax  035 312 265
 • Centrala    035 312 012

Matična služba  lokal 122
Pisarnica   lokal 121 
Dečja zaštita  lokal 113 
Komunalna inspekcija lokal  131

Председник Скупштине / Заменик председника Скупштине / Одборници

Predsednik Skupštine

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Odbornik može da učestvuje u predlaganju samo jednog kandidata.

 AKO u prvom krugu glasanja nijedan od predloženih kandidata ne dobije većinu, u drugom krugu glasaće se za dva kandidata koji su u prvom krugu imali najveći broj glasova.U drugom krugu izabran je kandidat koji dobije većinu glasova od ukupnogbroja odbornika.AKO NI u drugom krugu nijedan od predloženih kandidata ne dobije potrbnu većinu glasova, ponavlja se postupak kandidovanja i izbora.

 

                                       

Dr Vladan Rajković, 

Zamenik predsednika Skupštine

Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuju u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.Zamenik predsednika Skupštine bira se i razrešava na isti način kao i predsednik Skupštine.

Skupština opštine Svilajnac ima dva zamenika predsednika Skupštine opštine.

1. Dr Miroslav Marinković

 

2. Nenad Miladinović

Nenad Miladinović, rođen je 16.05.1972. godine u Svilajncu. Osnovnu školu završio je u Svilajncu, a srednju u Beogradu, gde u Drugoj beogradskoj gimnaziji stiče zvanje Prevodilac-saradnik. Po završenoj srednjoj školi, upisuje Filozofski fakultet u Beogradu, Grupa Filozofija. Posle odsluženog vojnog roka, 1993. Godine se vraća u Svilajnac i počinje da radi u RTV SVITEL Svilajnac, do 1998. godine. Od 1998. Do 2000. godine radi u Centru za kulturu Svilajnac, kao urednik-organizator programa. Radio je na projektu oživljavanja bioskopa u Svilajncu i Srbiji. Od 2000.-e godine osniva marketinšku agenciju IDEA-SV, čiji je vlasnik i kreativni direktor. Od 2013. godine je na mestu Direktora Poslovnice Štamparije „Đurđevdan“ u Svilajncu.Odbornik je u Skupštini opštine Svilajnac u dva mandata. Živi i radi u Svilajncu. Oženjen je, otac jednog deteta.

Odbornici

R. br.

            Ime i prezime

    Izborna lista

 Mesto

    1.

Miroslav Marinković

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

    2.

Radiša Stevanović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

    3.

Milica Rosić

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

    4. Marina Milutinović  "SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ" Svilajnac
    5. Zvonko Miladinović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Troponje

    6.

Dejan Vanković "SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ" Dublje

    7.

Života Maksimović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Kušiljevo

    8.

Maja Stojmenović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

    9.

Dragan Miladinović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Radošin

   10.

Grujica Nikolić

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Bobovo

   11.

Blagica Todorović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

   12.

Srđan Todorović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Kupinovac

   13.

Darko Petrović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Mačevac

   14.

Slađana Stojanović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

   15.

Ljubiša Petrović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Subotica

   16.

Miroljub Ognjanović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Kušiljevo

   17.

Goran Urošević

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

   18.

Boriša DImitrijević

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Sedlare

   19.

Svetlana Jovanović Stanković "SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ" Crkvenac

   20.

Dragan Milojević

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Gložane

   21.

Milenko Mumović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Vojska/p>

   22.

Dobrica Stanković

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Dubnica

   23.

Slavoljub Petrović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Bresje

   24.

Verica Lazarević

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Grabovac

   25.

Branislav Marinković

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   26.

Milomir Miladinović

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Radošin

   27.

Ana Čuknić Momčilović

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   28.

Nenad Miladinović

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   29.

Miloš Čuknić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   30.

Tanja Marković

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Đurinac

   31.

Saša Ilić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Troponje

   32.

Slobodan Đorđević

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   33.

Željka Tomić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   34.

Saša Rajković

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   35.

Slađan Simić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   36.

Jelena Vasić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Kušiljevo

   37.

Miloš Jovanović

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Bobovo

   38.

Miodrag Antić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Grabovac

   39.

Daliborka Mojsović

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Gložane

   40.

Zoran Milošević

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Roćevac

   41.

Vladan Miletić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Crkvenac

   42.

Jelena Kostić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   43.

Radiša Aleksić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   44.

Vladan Rajković

"IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma"

Svilajnac

   45.

Danijela Stojadinović

"IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma"

Svilajnac

  46.

Milorad Pavlović

"IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma"

Bobovo

  47.

Mirjana Petrović

"IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma"

Svilajnac

 

 

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom opštine Svilajnac.

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

 • donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
 • donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 • utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 • podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije opštine;
 • donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;
 • donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta; 
 • donosi propise i druge opšte akte;
 • raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 • osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi,čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
 • bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
POPLAVE 2014