Loading
Учитава се...

Opštinska uprava

Opština Svilajnac
Svetog Save 102
35210 Svilajnac

Kontakt telefoni

 • Predsednik opštine: 035 312 010
 • Zamenik predsednika opštine: 035 312 133; 035 312 619
 • Načelnik opštinske uprave 035 312 605
 • Odeljenje za budžet i finansije  035 312 378
 • Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove   035 312 618
 • Odeljenje za inspekcijski nadzor i poljoprivredu 035 312 311
 • Opštinski javni pravobranilac  035 312 700
 • Fax  035 312 265
 • Centrala    035 312 012

Matična služba  lokal 122
Pisarnica   lokal 121 
Dečja zaštita  lokal 113 
Komunalna inspekcija lokal  131

Odbornici

Objavljeno: 01/01/2017

R. br.

            Ime i prezime

    Izborna lista

 Mesto

    1.

Miroslav Marinković

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

    2.

Radiša Stevanović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

    3.

Milica Rosić

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

    4. Marina Milutinović  "SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ" Svilajnac
    5. Zvonko Miladinović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Troponje

    6.

Dejan Vanković "SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ" Dublje

    7.

Života Maksimović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Kušiljevo

    8.

Maja Stojmenović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

    9.

Dragan Miladinović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Radošin

   10.

Grujica Nikolić

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Bobovo

   11.

Blagica Todorović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

   12.

Srđan Todorović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Kupinovac

   13.

Darko Petrović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Mačevac

   14.

Slađana Stojanović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

   15.

Ljubiša Petrović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Subotica

   16.

Miroljub Ognjanović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Kušiljevo

   17.

Goran Urošević

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Svilajnac

   18.

Boriša DImitrijević

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Sedlare

   19.

Svetlana Jovanović Stanković "SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ" Crkvenac

   20.

Dragan Milojević

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Gložane

   21.

Milenko Mumović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Vojska/p>

   22.

Dobrica Stanković

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Dubnica

   23.

Slavoljub Petrović

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Bresje

   24.

Verica Lazarević

"SVILAJNAC ČUVA BUDUĆNOST - PREDRAG MILANOVIĆ"

Grabovac

   25.

Branislav Marinković

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   26.

Milomir Miladinović

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Radošin

   27.

Ana Čuknić Momčilović

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   28.

Nenad Miladinović

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   29.

Miloš Čuknić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   30.

Tanja Marković

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Đurinac

   31.

Saša Ilić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Troponje

   32.

Slobodan Đorđević

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   33.

Željka Tomić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   34.

Saša Rajković

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   35.

Slađan Simić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   36.

Jelena Vasić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Kušiljevo

   37.

Miloš Jovanović

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Bobovo

   38.

Miodrag Antić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Grabovac

   39.

Daliborka Mojsović

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Gložane

   40.

Zoran Milošević

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Roćevac

   41.

Vladan Miletić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Crkvenac

   42.

Jelena Kostić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   43.

Radiša Aleksić

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

Svilajnac

   44.

Vladan Rajković

"IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma"

Svilajnac

   45.

Danijela Stojadinović

"IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma"

Svilajnac

  46.

Milorad Pavlović

"IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma"

Bobovo

  47.

Mirjana Petrović

"IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma"

Svilajnac

 

 

Skupština opštine je najviši organ opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i statutom opštine Svilajnac.

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:

 • donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
 • donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
 • utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
 • podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije opštine;
 • donosi program razvoja opštine i pojedinih delatnosti;
 • donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta; 
 • donosi propise i druge opšte akte;
 • raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
 • osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom opštine i vrši nadzor nad njihovim radom;
 • imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi,čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;
 • bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;