Loading
Учитава се...

e-Dokumenti

Objavljeno: 09/10/2019

INFORMATOR O RADU (OKTOBAR 2019)

ZAJEDNIČKI INFORMATOR O RADU SKUPŠTINE OPŠTINE, OPŠTINSKOG VEĆA, PREDSEDNIKA OPŠTINE...

Opširnije ›››

Objavljeno: 01/03/2016

R E Š E Nj E O IMENOVANjU STRUČNE KOMISIJE ZA OCENjIVANjE PROJEKATA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA

Na osnovu člana 24 Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014 i 58/15), člana 19, 20, 21...

Opširnije ›››