Loading
Учитава се...

Komunalna inspekcija- kontrolne liste- KANALIZACIJA

Objavljeno: 02/09/2016

1. Kanalizacija-KL 1-Obaveze vršioca komunalne delatnosti

2. Kanalizacija-KL 2-Zabrane

3. Kanalizacija-KL 3-priključenje mreže

4. Kanalizacija-KL 4-postupanje po zahtevu za priključenje preduzeća

5. Kanalizacija-KL 5-septičke jame-korisnik

6. Kanalizacija-KL 6-Septičke jame-za preduzeće

7. Kanalizacija-KL 7-Kanalizacioni priključak

8. Kanalizacija-KL 8-Obaveze komunlanog preduzeća

9. Kanalizacija-KL 9-Obaveze korisnika

10. Kanalizacija-KL 10-Zabrane za investitora