Loading
Учитава се...

Plan razvoja opštine Svilajnac

Objavljeno: 04/07/2023

Подршка за израду првог плана развоја општине Сввилајнац у оквиру Програма ЕU Exchange 6 – „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији“који финансира Европскa унијa. Кључне ресорно надлежне институције Програма на националном нивоу су Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, док Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера.

ОДРЖАН ПРВИ РАДНИ САСТАНАК ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ

covid
covid