Loading
Учитава се...

Plan detaljne regulacije „Most na reci Velika Morava-Radošin”

Objavljeno: 07/11/2019

Svilajnac_PDR_Most_Radosin

Odluka o donosenju PDR most Radosin

1.izvod_PP_infrastrukturnog_koridora_autoputa_E75

2.kat_top_plan_sa_granicom_PDR

3.plan_namene_povrsina_sa_granicom_javnog_gradjevinskog_zeml

4.plan_saobracajnica_sa_regulacionim_i_nivelacionim_resenjim

5.plan_parcelacije_sa_elementima_za_obelezavanje_javnih_povr

covid
covid