Loading
Учитава се...

Opštinska uprava

Opština Svilajnac
Svetog Save 102
35210 Svilajnac

Predsednik Skupštine

Objavljeno: 01/01/2017

 

 

Доктор Дарко Јевтић, рођен је  03. маја 1973. године.

Основну школу и гимназију, завршио је у Свилајнцу, а на Медицинском факултету у Нишу, дипломирао је 2002. године.

Од 2003. године, запослен је као лекар здравствене амбуланте у Кушиљеву, а 2013. године, постаје специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Тренутно је шеф Одељења физикалне медицине Дома здравља Свилајнац.

Ожењен и отац два детета.

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

covid
covid