Loading
Учитава се...

Opštinska uprava

Opština Svilajnac
Svetog Save 102
35210 Svilajnac

Kontakt telefoni

  • Predsednik opštine: 035 312 010
  • Zamenik predsednika opštine: 035 312 133; 035 312 619
  • Sekretar SO Svilajnac 035 312 605
  • Odeljenje za budžet i finansije  035 312 378
  • Odeljenje za urbanizam i imovinsko pravne poslove   035 312 618
  • Odeljenje za inspekcijski nadzor i poljoprivredu 035 312 311
  • Opštinski javni pravobranilac  035 312 700
  • Fax  035 312 265
  • Centrala    035 312 012

Matična služba  lokal 122
Pisarnica   lokal 121 
Dečja zaštita  lokal 113 
Komunalna inspekcija lokal  131

Predsednik Skupštine

Objavljeno: 01/01/2017

 

 

Доктор Дарко Јевтић, рођен је  03. маја 1973. године.

Основну школу и гимназију, завршио је у Свилајнцу, а на Медицинском факултету у Нишу, дипломирао је 2002. године.

Од 2003. године, запослен је као лекар здравствене амбуланте у Кушиљеву, а 2013. године, постаје специјалиста физикалне медицине и рехабилитације.

Тренутно је шеф Одељења физикалне медицине Дома здравља Свилајнац.

Ожењен и отац два детета.

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene ovim statutom i poslovnikom Skupštine opštine.

Predsednik Skupštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine.

covid