Loading
Учитава се...

GIZ IMPACT i opština Svilajnac u zajedničkoj akciji određivanja količine i sastava otpada i otpadnih vod

Objavljeno: 06/03/2013

Projekat „IMPACT - Upravljanje otpadom i otpadnim vodama u opštinama“ Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju - GIZ tokom marta započinje sprovođenje aktivnosti u izabranim pilot opštinama, i to u Svilajncu, Kuršumliji, Krupnju, Aleksandrovcu i Beloj Crkvi. Prve aktivnosti se odnose na merenje količina i određivanje sastava komunalnog otpada i otpadnih voda. Podaci dobijeni merenjima doprineće  kvalitetnijem izveštavanju ka nadležnim organima i unapređenju procesa planiranja upravljanja otpadom i otpadnim vodama na opštinskom nivou. Predstavnici opštine detaljnije su upoznati sa procedurom prikupljanja podataka na jednodnevnoj obuci održanoj 4. marta u Beogradu u cilju pripreme za realizaciju navedenih aktivnosti. U saradnji sa opštinskim timom, komunalnim preduzećem opštine i uz podršku Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, vršiće se merenja količina komunalnog otpada u trajanju od sedam dana u toku svakog godišnjeg doba u skladu sa usvojenim nacionalnim metodologijama i preporukama EU. Takođe će se obaviti merenje količine i analiza sastava otpadnih voda na lokacijama neposredno pre njihovog ulivanja u glavni recipijent.

Merenja i analize količina i sastava otpada i otpadnih voda predstavljaju prvi korak, ali i preduslov za planiranje i uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom i otpadnim vodama, a to su upravo i ciljevi GIZ IMPACT projekta. 

covid
covid