Loading
Учитава се...

GIZ IMPACT projekat - ispitivanje stavova privatnog i nevladinog sektora

Objavljeno: 22/07/2013

Opština  Svilajnac zajedno sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju – GIZ u okviru IMPACT projekta nastavlja ispitivanje stavova građana o zaštiti životne sredine kroz sastanke sa predstavnicima privrednog i civilnog sektora, koji će biti održani u utorak 23.07.2013. godine u Prirodnjačkom centru Svilajnac.

U okviru ovih sastanaka vodiće se diskusija na teme stanja životne sredine u našoj opštini kao i trenutnog stanja upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Tom prilikom definisaće se osnovni problemi, kao i njihovi uzroci, a nakon toga učesnici će imati priliku da ocene kvalitet komunalnih usluga i da procene nivo saradnje sa lokalnom samoupravom.

Na samom kraju predstavnici privrednih subjekata i udruženja građana odrediće koji su to po njihovom mišljenju prioriteti za unapređenje životne sredine i promene stavova građana, ali i koje su sa njihove tačke gledišta najbolje mere za poboljšanje trenutnog stanja upravljanja komunalnim otpadom i otpadnim vodama.

 

Rezultati sastanaka ukazaće svim stranama koji su to izazovi sa kojima se najčešće susrećemo, da li su građani spremni da promene svoje navike kako bi doprineli zdravijoj  životnoj sredini i da li lokalna samouprava zajedno sa privredom i nevladinim sektorom može da preduzme akcije kako bi podstakli građane na veću brigu o svom okruženju.

covid
covid