Loading
Учитава се...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Objavljeno: 06/09/2019

Носилац пројекта Општина Свилајнац, Ул. Светог Саве бр.102, поднео је Захтев за одлучивање o потреби процене утицаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ – Изградња система за наводњавање „Ресавска целина“ на територији општине Свилајнац.

 

Заинтересована јавност, заинтересовани органи и организације могу да изврше увид у садржину Захтева сваког радног дана од 10-14 сати у Одељењу за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове, Светог Саве 102, и достави своје мишљење у року од 10 (десет) дана од дана објављивања овог обавештења.