Loading
Учитава се...

Konstituisan Savet za zdravlje opštine Svilajnac

Objavljeno: 16/01/2014

Na konstitutivnoj sednici održanoj 09. januara 2014. godine zvanično je konstituisan Savet za zdravlje opštine Svilajnac, koji je obrazovan odlukom skupštine na sednici od 22. novembra 2013. godine.

Na konstitutivnoj sednici za predsednika Saveta za zdravlje izabrana je dr Danijela Stojadinović, za zamenika predsednika Saveta izabran je dr Vekoslav Zajić i donet je poslovnik o radu Saveta.

Savet za zdravlje opštine Svilajnac formiran je kao posebno radno telo od pet članova i njegovi zadaci su: da prati rad ustanove primarne zdravstvene zaštite, sprovodi mere u oblasti zaštite prava pacijenata, unapređuje odnose sa republičkim i regionalnim institucijama u oblasti zdravlja i preduzima niz drugih aktivnosti u cilju u naoređenja sistema zdravstvene zaštite i sveopšteg zdravlja stanovništva.

covid
covid