Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE O JEDNOKRATNOJ POMOĆI STUDENTIMA

Objavljeno: 07/03/2014

R e p u b l i k a S r b i j a 
OPŠTINA SVILAJNAC
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 345-9/14-IV
Datum: 07.03.2014.godine
S v i l a j n a c

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo Vas da je Skupština opštine Svilajnac na sednici održanoj 27.02.2014. godine usvojila Odluku o jednokratnoj pomoći studentima u 2014.godini. 

Odlukom je predviđena isplata jednokratne pomoći studentima u 2014.godini sa teritorije opštine Svilajnac u iznosu od 50.000,00 dinara na tekući račun studenta. 

Pravo na jednokratnu pomoć studentima imaju studenti svih fakulteta koji:
-imaju prebivalište na teritoriji opštine Svilajnac 
-imaju prosečnu ocenu iz prethodnih godina studija koja ne može biti niža od 9,00 
-podnesu zahtev za jednokratnu pomoć najkasnije do 30.06.2014.godine.

Uz zahtev se prilaže:
-fotokopija lične karte podnosioca zahteva,
-original potvrde ili uverenja sa fakulteta kojom se dokazuje prosečna ocena u prethodnim godinama studija,
-fotokopija broja tekućeg računa.

Zahtevi se predaju Opštinskoj upravi opštine Svilajnac najkasnije do 30.06.2014. godine.

Podnete zahteve razmatra Komisija na čiji predlog konačnu odluku o dodeli jednokratne pomoći studentima donosi načelnik Opštinske uprave opštine Svilajnac.

covid
covid