Loading
Учитава се...

Opština Svilajnac uspešno prošla proveru ISO standarda

Objavljeno: 03/10/2013

U opštinskoj upravi opštine Svilajnac sprovedena je nadzorna provera sistema menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001:2008. Opština Svilajnac je od revizorske kuće CERTOP dobila sertifikat u avgustu 2011. godine i to u oblasti pružanja javnih usluga korisnicima i oblasti upravljanja resursima u nadležnosti opštinske uprave. Juče je opštinska uprava od strane proverivača SERTOP-a nakon detaljne kontrole dobila odobrenje za zadržavanje sertifikata bez dodatnih uslova.

Neki od najvažnijih zahteva koji su zadovoljeni su:

  • da je sistem menadžmenta u saglasnosti sa svim zahtevima ISO standarda
  • da je podignut stepen efikasnosti u radu odeljenja i stepen zadovoljstva stranaka pruženim uslugama
  • da je sistem menadžmenta sposoban za postizanje ciljeva proisteklih iz politike kvaliteta
  • da se svi zahtevi i obaveze ispunjavaju u roku, u skladu sa zakonom i u interesu građana

OU opštine Svilajnac će nastaviti da sprovodi politiku sistema upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2008 i radiće na stalnom poboljšanju i unapređenju poslovnih procesa, efikasnosti i efektivnosti u samoj organizaciji, kao i odnosa sa svim zainteresovanim stranama.

 

 

covid
covid