Loading
Учитава се...

OGLAS OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE SVILAJNAC o izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije

Objavljeno: 10/03/2016

Na osnovu člana 14 i 15 Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ("Službeni glasnik RS", broj 104/09 i 99/11), Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS" broj 21/16), a koji će se održati dana 24.04.2016. godine: 


                                    OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SVILAJNAC

                                                        OGLAŠAVA

Izlaže se deo biračkog spiska za područje opštine Svilajnac, na uvid građanima i obaveštavaju se građani sa područja opštine Svilajnac, da od Opštinske uprave opštine Svilajnac, mogu do zaključenja biračkog spiska (08. aprila 2016. godine do 24,00 časa), zahtevati donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku (upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku).
Od zaključenja biračkog spiska, pa sve do 72 časa pre dana izbora, građani mogu podneti zahtev za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.
Deo biračkog spiska za područje opštine Svilajnac, izložen je na taj način što se putem računarske opreme, unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina, omogućava provera da li su građani upisani u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, u zgradi Opštinske uprave opštine Svilajnac, Ulica Svetog Save broj 102, u kancelariji broj 7 (telefon 035/312-012, lokal 119), svakog radnog dana u nedelji od 7,30 do 18,00 časova, kao i subotom i nedeljom od 7,30 do 15,30 časova.
Opštinska uprava opštine Svilajnac obaveštava građane sa područja opštine Svilajnac da na predstojećim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije mogu glasati prema mestu boravišta u zemlji tako što će najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev Opštinskoj upravi opštine Svilajnac, da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima, koji će se održati dana 24.04.2016. godine, glasati prema mestu boravišta u Republici Srbiji.
Birači koji imaju boravište u inostranstvu, mogu preko diplomatsko- konzularnog predstavništva Republike Srbije, najkasnije pet dana pre dana zaključenja biračkog spiska, podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.
Obaveštavaju se maloletna lica koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora (24.04.2016. godine) da mogu izvršiti uvid u deo biračkog spiska u cilju provere ličnih podataka i tražiti upis, ispravku ili dopunu neke činjenice uz prilaganje potrebnih dokaza. 
Od proglašenja izborne liste, pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahteve se prilažu ovlašćenje i potrebni dokazi.
Ovaj oglas dostavlja se sredstvima javnog informisanja i ističe se na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Svilajnac i na oglasnim tablama svih mesnih kancelarija na teritoriji opštine Svilajnac.

                                   OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE SVILAJNAC
                                   Broj: 013-2/16-IV, Dana: 05.03.2016. godine

                                                                                                 NAČELNIK
                                                                                          OPŠTINSKE UPRAVE
                                                                                    Olivera Stanojević, dipl. pravnik

covid
covid