Loading
Учитава се...

Doneta Odluka o odabiru banaka za subvencionisanje kamate za kredite

Objavljeno: 21/03/2014

R e p u b l i k a S r b i j a 

OPŠTINA SVILAJNAC
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 400-46/2014-III
Datum: 21.03.2014.godine
S v i l a j n a cO B A V E Š T E Nj E


Obaveštavaju se građani opštine Svilajnac da je sproveden postupak i doneta Odluka o odabiru banaka u cilju realizacije podsticajnih mera -subvencionisanja kamate za kredite i to:

- 100 poljoprivrednika na iznos kredita do 300.000,00 dinara odobrenog na 9 meseci za obrtna sredstva u poljoprivredi kod BANKE INTESA i PROCREDIT BANKE
- 10 poljoprivrednika na iznos dugoročnog kredita do 1.000.000,00 dinara, odobrenog na 5 godina za investiranje u osnovna sredstva kod PROCREDIT BANKE
- 50 preduzetnika na iznos kredita do 300.000,00 dinara odobrenog na 12 meseci, za obrtna sredstva u preduzetništvu kod PROCREDIT BANKE
- 5 pčelara na iznos kredita do 300.000,00 dinara odobrenog na 12 meseci za nabavku opreme u pčelarstvu i paketnih rojeva kod BANKE INTESA

Zahtevi se predaju na šalter broj 6 Opštinske uprave opštine Svilajnac, svakog radnog dana u vremenu od 7,30 do 15,30 časova, najkasnije do 15.04.2014.godine.

Sva zainteresovana lica pre podnošenja zahteva obratiće se Odeljenju za poljoprivredu Opštinske uprave opštine Svilajnac

covid
covid