Loading
Учитава се...

NOVI KONKURS ZA POMOĆ POPLAVLJENIMA - NAMENJEN PODSTANARIMA

Objavljeno: 23/10/2014

NOVI KONKURS ZA POMOĆ POPLAVLJENIMA - NAMENJEN PODSTANARIMA

ROK ZA KONKURISANJE: 2. NOVEMBAR 2014.

 

U okviru projekta" Pomoć poplavljenim podstanarskim porodicama" koji realizuje Centar za socijalni rad Svilajnac i Crveni krst Svilajnac u saradnji sa opštinom Svilajnac, a uz pomoć donacije turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju "TIKA" raspisuje se:

K O N K U R S

ZA PRUŽANjE POMOĆI U POKUĆSTVU

 

Ko može da konkuriše?

Pravo na pomoć mogu da ostvare podstanarske porodice na teritoriji opštine Svilajnac koje ispunjavaju sledeće uslove:

da imaju prebivalište na teritoriji opštine Svilajnac i da su bili podstanari u objektu koji je oštećen usled poplave;

da su nastalu štetu na pokućstvu prijavili nadležnim službama ili

da poseduju dokaz da su pretrpeli štetu na pokućstvu usled poplave;

da ukupna mesečna primanja po porodici ne prelaze 35.000 dinara,

da ne poseduju drugu nepokretnost u republici Srbiji kojom mogu da zadovolje svoje stambene potrebe.

 

Pomoć se odobrava kao jednokratna i bespovratna, dodelom paketa osnovnog pokućstva.

 

Gde se mogu dobiti informaciji o konkursu?

Sve informacije, obrasci i prijave na konkurs mogu se dobiti u Kancelariji za pomoć ugroženima od poplave opštine Svilajnac (Hala sportova), svim radnim danima od 08:00 do 15:00.

Adresa: Kralja Petra I, br.111 (Hala sportova), tel. 035/311-686

 

Konkurs je otvoren do 03.11.2014. godine

covid
covid