Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE O PODSTICANJU PČELARSTVA

Objavljeno: 07/03/2014

R e p u b l i k a S r b i j a 

OPŠTINA SVILAJNAC
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 345-5/14-IV
Datum: 07.03.2014.godine
S v i l a j n a c


O B A V E Š T E Nj E
Obaveštavamo Vas da je Skupština opštine Svilajnac na sednici održanoj 27.02.2014. godine usvojila Odluku o podsticanju pčelarstva kroz subvencionisanje kamatne stope za 2014.godinu. 

Odlukom je predviđeno subvencionisanje kamatne stope za 2014. godinu za:
- 5 pčelara na iznos kredita do 300.000,00 dinara kod poslovnih banaka odobrenog na 12 meseci za nabavku opreme u pčelarstvu i paketnih rojeva 
- Kupovinu kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica u iznosu od 2,5 eura po matici.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava po uslovima iz ove Odluke ima fizičko lice sa teritorije opštine Svilajnac-nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako je:
- upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava 
- vlasnik kvalitetnih priplodnih pčelinjih matica, odnosno rojeva pčela ili je vlasnik priplodnih pčelinjih matica, odnosno rojeva član poljoprivrednog gazdinstva
- izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda budžeta opštine Svilajnac.

Uz zahtev se podnosi:
- Fotokopija dokaza da je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
- Fotokopija profakture o nabavci na ime podnosioca zahteva ili člana poljoprivrednog gazdinstva,
- Uverenje o izmirenim obavezama.

Zahtevi se predaju Opštinskoj upravi opštine Svilajnac, najkasnije do 15.04.2014. godine.

U slučaju da zahtev podnese i ispuni uslove, veći broj pčelara od broja predviđenog ovom Odlukom, odobriće se subvencionisanje za prvih 5 pčela

covid
covid