Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE O PODSTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Objavljeno: 07/03/2014

R e p u b l i k a S r b i j a 
OPŠTINA SVILAJNAC
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 345-4/14-IV
Datum: 07.03.2014.godine
S v i l a j n a c

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo Vas da je Skupština opštine Svilajnac na sednici održanoj 27.02.2014. godine usvojila Odluku o podsticanju poljoprivredne proizvodnje kroz subvencionisanje kamatne stope za 2014.godinu. 

Odlukom je predviđeno subvencionisanje kamatne stope za 2014. godinu za:
- 100 poljoprivrednika na iznos kredita do 300.000,00 dinara kod poslovnih banaka odobrenog na 9 meseci za obrtna sredstva u poljoprivredi 
- 10 poljoprivrednika na iznos dugoročnog kredita do 1.000.000,00 dinara kod poslovnih banaka, odobrenog na 5 godina za investiranje u osnovna sredstva

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava po uslovima iz ove Odluke ima fizičko lice sa teritorije opštine Svilajnac-nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako je:
- upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava 
- da je izmirio obaveze po osnovu javnih prihoda budžeta opštine Svilajnac.

Uz zahtev se podnosi:
- Fotokopija dokaza da je gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
- Uverenje o izmirenim obavezama.

Zahtevi se predaju Opštinskoj upravi opštine Svilajnac najkasnije do 15.04.2014.godine.

U slučaju da zahtev podnese i ispuni uslove, veći broj poljoprivrednika od broja predviđenog ovom Odlukom, odobriće se subvencionisanje za prvih 100, odnosno 10 poljoprivrednika.

covid
covid