Loading
Учитава се...

OBAVEŠTENJE O JEDNOKRATNOJ POMOĆI ZA VANTELESNU OPLODNJU

Objavljeno: 07/03/2014

R e p u b l i k a S r b i j a 
OPŠTINA SVILAJNAC
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 345-8/14-IV
Datum: 07.03.2014.godine
S v i l a j n a c

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavamo Vas da je Skupština opštine Svilajnac na sednici održanoj 27.02.2014. godine usvojila Odluku o jednokratnoj pomoći za vantelesnu oplodnju u 2014.godini. 

Odlukom je predviđena isplata jednokratne pomoći za 5 vantelesnih oplodnji u iznosu do 500.000,00 dinara, za kategorije koje ne finansira Republički Fond za zdravstveno osiguranje. 

Zahtev za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć za vantelesnu oplodnju, podnosi se Opštinskom veću opštine Svilajnac.

Podnete zahteve razmatra Komisija na čiji predlog konačnu odluku o dodeli jednokratne pomoći za vantelesnu oplodnju donosi Opštinsko veće opštine Svilajnac.

covid
covid