Loading
Учитава се...

SAOPŠTENJE KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE BEOGRAD

Objavljeno: 17/06/2014

KOMESARIJAT ZA IZBEGLICE B E O G R A D
Komesarijat za izbeglice je organizovao pomoć koja se dodeljuje kao bespovratna za kupovinu i donaciju domaćinstava sa okućnicom u kome postoje osnovni uslovi za život, interno raseljenim porodicama koje žive na teritoriji opštine Svilajnac.
Pomoć u dodeli sredstava odnosi se na otkup seoskih domaćinstva porodicama interno raseljenih lica koja nemaju adekvatan smeštaj.
Iznos granta je 810.000,00 dinara, s tim što deo granta može biti usmeren na plaćanje troškova regulisanja imovinsko-pravnih odnosa:
• plaćanje sudske takse za overu ugovora,
• plaćanje troškova poreza na prenos apsolutnih prava
• plaćanje troškova uknjižbe prava svojine nad nekretninom.

Porodice raseljenih lica mogu da učestvuju sopstvenim sredstvima u kupovini domaćinstva sa okućnicom u iznosu ne većem od 405.000,00 dinara.
Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice raseljenih lica koja žive na teritoriji opštine Svilajnac i smeštena su u neadekvatnom privatnom smeštaju.

Sva zainteresovana interno raseljena lica mogu da se obrate povereništvu za izbeglice u opštini Svilajnac kako bi dobili sve potrebne informacije o uslovima i kriterijumima konkursa. Zahtevi se mogu dobiti u kancelariji 27 kod poverenika opštine Svilajnac,
Svakim radnim danom od 7:30-15:30 časova.

Javni poziv za pružanje pomoći traje do 16. jula 2014.godine.

covid
covid