Loading
Учитава се...

Važni telefoni

Objavljeno: 01/01/2017

Za pozive u hitnim slučajevima sa mobilnog telefona 112 (poziv se moze obaviti i bez kartice u mobilnom telefonu)

MUP     192         MUP - dežurna služba            312-340

Vatrogasna služba  193    Vatrogasna služba Svilajnac 312-169 

(pozivom sa fiksnog telefona dobija se služba Svilajnac, a pozivom sa mobilnog Jagodina)

Hitna pomoć  194

Tačno vreme     195

Telegram          96

Prijava telefonskih smetnji     977

Služba obaveštenja     985

Obaveštenja o pretplatnicima   988

Autobuska stanica     321-257

Železnička stanica     321-003

---------------------------------------------------

Apoteka "1. Maj“  312-115

Dom zdravlja     321-234

Opšta medicina - zakazivanje pregleda  321-130

Medicina rada     321-424

ORL     321-141

Epidemiološka služba     311-202

Ginekološko akušerski kompleks     314-130

Zdravstvena stanica Bobovo    332-101

Zdravstvena stanica Vojska     339-037

Zdravstvena stanica Kušiljevo  331-017

Zdravstvena stanica Sedlare    338-112

Veterinarska stanica   312-113, 312-173

Veterinarska ambulanta Kušiljevo    331-079

Veterinarska stanica Sedlare    338-110

Elektrodistribucija   312-114, 312-104, 312-279

Kancelarija za mlade    8815-371

KJP "Morava“           312-250

Pošta:    - Upravnik     312-579

            - Šalterska služba     312-110

            - Pošta Bobovo    332-100

            - Pošta Sedlare    338-100

            - Pošta Subotica    336-100

-----------------------------------------------------------

Telekom    312-120

Kablovska televizija    311-058 325-372

-----------------------------------------------------------

Dečji vrtić     312-004

Osnovna škola     312-324  

                     - Osnovna škola Bobovo    332-117

                     - OŠ "Stevan Sinđelić" Vojska    339-140

                     - Osnovna škola Grabovac    333-254

                     - Osnovna škola Dublje    328-819

                     - Osnovna škola Dubnica    342-189

                     - OŠ "Vožd Karađorđe", Kušiljevo     331-014

                     - Osnovna škola Proštinac    345-166

                     - Osnovna škola Roanda    335-152

                     - OŠ "Branko Radičević" Sedlare    338-113

                     - Osnovna škola Subotica    336-150

                     - Osnovna škola Troponje    343-258

                     - Osnovna škola Crkvenac    330-033

Srednja škola "Svilajnac"    321-408

Poljoprivredno - veterinarska škola     323-594

Fakultet ekološke poljoprivrede "Edukons"     881-53-72

Visoka poslovna škola strukovnih studija Čačak, odeljenje Svilajnac 063/1021990

-----------------------------------------------------------

Predsednik i potpredsednik opštine Svilajnac 312-010 

Odeljenje za budžet i finansije    312-378  

Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove    312-618 

>Odeljenje za inspekcijski nadzor i poljoprivredu     312-311

Opštinski javni pravobranilac 312-700Fax312-265

 Republička inspekcija    323-502

Centrala    312-012

-     Matična služba    lok 122

 -   Pisarnica    lok 120

-    lokalna poreska administracija 123

  - Komunalna inspekcija    lok 110 

Osnovni sud u Jagodini sudska jedinica Svilajnac 312-179 

Služba za katastar nepokretnosti 322-229

-     Poreska uprava terenska kontrola 311-021

 Poreska uprava  312-467 311-405

 Uprava za javna plaćanja     312-162 

Centar za kulturu   321-048 

Resavska biblioteka    321-531 

Sportsko-turistički centar     311-686 > Prirodnjački centar Srbije  88-14-001

TV Centar    312-420

 Svi-tel    312-360

 Radio "Čičica"    312-346

Radio "Resava"    312-360 

Crveni krst    322-891 

Centar za socijalni rad    312-274

Udruženja: Udruženje "Umetnost zanatstva"    321-708

 Lovačko društvo "Mika Brada"    311-917

Ribolovačko udruženje "Resava"    311-590

Društvo za dečju i cerebralnu paralizu    323-072

Fond PIO    321-075

 Savez boraca    314-018

Savez rezervnih vojnih starešina    311-590 

Termoelektrana "Morava"    322-657 321-152 

 Nacionalna služba zapošljavanja     321-528 

Republički zavod za zdravstveno osiguranje    321-235

 

Mesne kancelarije Svilajnac    312-428

                                       Bobovo  332-102

                                       Bresje    341-091

                                       Vojska    8339-023

                                       Vrlane    333-016

                                       Gložane    337-191

                                       Grabovac    333-016

                                        Dublje    328-292

                                       Dubnica    342-185

                                       Đurinac    344-400

                                       Kupinovac    344-400

                                       Kušiljevo    8331-010

                                       Lukovica    8322-433

                                      Mačevac    339-023

                                       Proštinac    345-228

                                       Radošin    341-070

                                       Roanda    335-129

                                       Roćevac    344-522

                                       Sedlare    8818-101

                                       Subotica    8802-110

                                       Troponje  8801-001